Daily Archives: 08/04/2016

Sói Đi Thành Đôi – 82

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

Chương 82

Thân Đào đem đến không ít thứ, cộng với những thứ hôm nay mua về, coi bộ qua tháng giêng cũng ăn không hết.

“Tao về đây,” Sau khi giúp thu dọn đồ đạc, Thân Đào lại trò chuyện với bố Khưu trong chốc lát rồi mới đứng dậy, “Nhà tao còn một đống chuyện phải làm.” Continue reading

%d bloggers like this: