Daily Archives: 11/04/2016

An Cư – PN Qua Đêm

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

(PN này xảy ra sau chương cuối nha, nhưng trước Happy Life một tí)   

Qua đêm

“… Anh Hoa cúc.”

“Hả?”

“Thứ sáu này, em có thể ở lại nhà anh không?” Continue reading

%d bloggers like this: