Daily Archives: 16/04/2016

An Cư – PN Đối thoại tiếng Anh

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

18+

Đối thoại tiếng Anh

Vừa lên lớp 10, Đỗ Ngôn Mạch đã gặp phải thử thách khốc liệt nhất trong đời.

Giữa cấp hai và cấp ba có một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, mà cách thể hiện ra đời thực của bước ngoặt này vô cùng đơn giản: Tiếng Anh của Đỗ Ngôn Mạch sắp bị đánh rớt. Continue reading

%d bloggers like this: