Daily Archives: 26/04/2016

Sói Đi Thành Đôi – 85

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 85

Biên Nam có thể thề với trời rằng trước khi Khưu Dịch nói những lời này, cậu tuyệt đối không hề có ý định vào phòng tắm.

Đương nhiên, ý khác vẫn phải có, chẳng hạn như đẩy hé cửa nhìn lén, cậu vẫn chưa thấy Khưu Dịch trần truồng bao giờ… hoặc đứng cách cửa nói vài câu lưu manh… Continue reading

%d bloggers like this: