Daily Archives: 29/04/2016

Lạc Nghiệp – 2

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 2

Trùng khớp trong nhà vệ sinh

Phiên chụp kết thúc, người đại diện đi qua đi lại trong khu nghỉ ngơi, bực dọc cằn nhằn: “Chẳng giống thỏa thuận gì cả, ức hiếp người ta à, nghĩ mình là ai chứ… hừ, cho dù được xem là đứng đầu trong ngành cũng không thể làm như vậy…”

Người đại diện mà bắt đầu cằn nhằn là giống hệt mấy bà thím, cứ nói dai nói mãi, Đỗ Ngôn Mạch đã sớm quen rồi. Continue reading

%d bloggers like this: