Daily Archives: 03/05/2016

Lạc Nghiệp – 3A

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 3A

Chí hướng rộng lớn

Thật lâu về trước, Đỗ Ngôn Mạch từng hỏi An Cúc Nhạc: “Anh Hoa cúc, anh nhìn thấy sa mạc bao giờ chưa?”

Câu hỏi đó, có lẽ là mở đầu cho mọi việc sau này. Continue reading

%d bloggers like this: