Daily Archives: 05/05/2016

Lạc Nghiệp – 3B

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 3B

Chí hướng rộng lớn

Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, tình trạng quen nhau như thế lại duy trì được gần hai năm… An Cúc Nhạc thật sự rất khâm phục mình.

Y vừa lái xe vừa mất tự nhiên xoa mông, Nhiễm Hiệt Vũ thấy động tác mờ ám của y, bèn nói: “Có phải ông bị bệnh trĩ không? Hèn gì đi vệ sinh mà lâu phát ớn…” Continue reading

%d bloggers like this: