Daily Archives: 08/05/2016

Sói Đi Thành Đôi – 87

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 87

Nhanh quá!

Biên Nam xách balô của mình chạy như bay dọc hành lang.

Chiều mai lên thuyền rồi. Continue reading

%d bloggers like this: