Daily Archives: 13/05/2016

Lạc Nghiệp – 4

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 4

Tay chia tay

Sau đó An Cúc Nhạc lưu đoạn clip kia vào điện thoại di động, thường xuyên lôi ra ngắm, ngắm đến mức ngay cả cậu thanh niên chớp mắt vào giây nào phút nào cũng thuộc nằm lòng.

Công việc của y vẫn duy trì liên tục như cũ, hoặc nói vốn là như thế. Một hôm nọ, y bị tổng biên tập gọi vào văn phòng, đối phương trực tiếp vào thẳng đề chính: “Tổng công ty bên New York cần người, lần này đổi thành cậu đi.” Continue reading

%d bloggers like this: