Daily Archives: 16/05/2016

Sói Đi Thành Đôi – 88

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 88

Biên Nam cảm thấy mình nằm mơ suốt đêm, nhưng cụ thể mơ cái gì, cậu không nhớ rõ lắm.

Dù sao cũng có Khưu Dịch trong đó.

Khưu Dịch hệt như diễn viên chính xuất hiện xuyên suốt trong giấc mơ rối loạn của cậu. Continue reading

%d bloggers like this: