Daily Archives: 20/05/2016

Sói Đi Thành Đôi – 89

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 89

Biên Nam dẫn Khưu Ngạn đi ăn cơm trước, mua thêm cho nhóc một cặp cánh gà, định bụng lát nữa tìm quán nào đó mua một phần cháo.

Trước đó Khưu Dịch từng nói bố Khưu không thể ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, nhưng lúc ấy cậu chưa nghĩ kỹ càng, bây giờ mới xem như đã hiểu, thì ra khi đó Khưu Dịch đã biết túi mật của bố Khưu có vấn đề. Continue reading

%d bloggers like this: