Daily Archives: 31/05/2016

Lạc Nghiệp – 7

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 7

Đi cả đời

Có lẽ do khúc mắc đã tháo gỡ, sáng hôm sau cậu thanh niên lại cương lần nữa, An Cúc Nhạc còn đang mơ màng, gậy thịt kia đã đục mở huyệt nhỏ vẫn còn mềm lỏng của y mà thẳng tiến. Continue reading

%d bloggers like this: