Daily Archives: 08/06/2016

Tự sướng =))))))))

Rảnh rỗi ngồi mò thêm mấy tấm Browny sao thấy hợp rơ Cúc Mạch quá nên chọt thêm vài tấm tự sướng =)))))

Caption là sản phẩm trí tưởng tượng của chủ nhà, bản gốc thuộc về Brown & Cony (◡‿◡✿) Continue reading

Tóm tắt Lạc Nghiệp

Tóm tắt Lạc Nghiệp… dưới tay nghề chỉnh sửa ảnh thần sầu của chủ nhà và bộ đôi Brown & Cony. Tự cảm thấy hình này là siêu phẩm không khoe hơi phí =))))) 

(Không nhận gạch đá các loại chỉ nhận hoa và bông =))))

Tự sướng 2 =)))

%d bloggers like this: