Daily Archives: 09/06/2016

Sói Đi Thành Đôi – 91

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 91

Uống say, như dự tính.

Biên Nam biết Vạn Phi tính tiền, đỡ mình ra khỏi quán ăn, kéo mình tới ven đường, đón ba chiếc taxi mới có một tài xế chịu cho họ lên xe sau khi Vạn Phi đảm bảo rằng nếu cậu muốn ói sẽ ném cậu xuống xe. Xe lái đến dưới lầu nhà Vạn Phi, Vạn Phi cõng cậu lên lầu, vào nhà, sau đó nói chuyện với mẹ mình, cuối cùng đỡ cậu vào phòng rồi ném cậu lên giường… Continue reading

%d bloggers like this: