Daily Archives: 10/06/2016

Sói Đi Thành Đôi – 92

sSói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 92

Biên Nam không giúp được gì, cậu ôm Khưu Ngạn ngồi trên ghế ngoài hành lang, dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng bệnh.

Thật ra Khưu Dịch cũng không giúp được gì, chỉ có thể khi cần thì phụ một tay. Continue reading

%d bloggers like this: