Daily Archives: 21/06/2016

Lạc Nghiệp – PN Sau này

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Sau này

An Cúc Nhạc từng ở rất nhiều nhà.

Có lớn có nhỏ, có cũ có mới, có sang trọng có rách nát… Chữ ‘nhà’ này, tức là dưới cái nóc nhà, đặt những vật quan trọng của mình, chỉ một mình vào ở là không đủ. Continue reading

%d bloggers like this: