Daily Archives: 28/06/2016

Lạc Nghiệp – 100 câu hỏi

ac6

100 câu hỏi vợ chồng

  1. Xin hỏi tên hai vị?

An Cúc Nhạc (trở xuống gọi tắt là Cúc): An Cúc Nhạc, mọi người thường gọi tôi là Hoa cúc hoặc Hoa cúc đen.

Đỗ Ngôn Mạch (trở xuống gọi tắt là Mạch): Đỗ Ngôn Mạch. Continue reading

%d bloggers like this: