Daily Archives: 02/07/2016

Sói Đi Thành Đôi – 97

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 97   

Biên Nam trợn mắt nhìn Khưu Dịch hồi lâu mới hiểu những lời này có ý gì, tiếp theo một cơn bối rối không rõ là ngượng ngùng hay hoảng sợ hay là gì nữa khác ập tới.

“Má.” Cuối cùng cậu chỉ nặn ra được một chữ. Continue reading

%d bloggers like this: