Daily Archives: 08/07/2016

Lạc Nghiệp – PN New York [1]

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

New York New York

[1]

Đứng ở cửa ra sân bay người đến người đi, An Cúc Nhạc ngồi máy bay mười mấy tiếng uể oải nhìn trời… ấy nhầm, trần nhà, đặt tay lên ngực tự hỏi: Tại sao mình lại ở đây? Continue reading

%d bloggers like this: