Daily Archives: 20/07/2016

Sói Đi Thành Đôi – 100

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 100

Nhật ký chưa đến một trăm chữ, Biên Nam viết rất nhiều lần, sửa tới rồi sửa lui, càng viết càng như nhật ký của học sinh tiểu học.

Một tiếng sau Khưu Ngạn đã làm xong bài tập hè hôm nay, Biên Nam mượn nhật ký của nhóc xem thử. Continue reading

%d bloggers like this: