Daily Archives: 27/07/2016

Sói Đi Thành Đôi – 101

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 101

Hát xong cả bài, Khưu Dịch với Khưu Ngạn vẫn chưa ra, Biên Nam muốn hát thêm bài nữa, nhưng lại không nghĩ ra nên hát bài nào, trong đầu toàn là mấy bài hát chẳng rõ tên lại còn lạc điệu đến tận chân trời kéo không về nổi của Khưu Ngạn.

Nhịn một hồi, cậu đành phải đứng dậy vào phòng bếp. Continue reading

%d bloggers like this: