Daily Archives: 27/08/2016

Trồi lên nói linh tinh

Trồi lên sau hơn cả tuần lễ chây lười lê lết lăn lộn để nói là:

1. Tuần sau hứa chắc chắn sẽ up tộc Long huyết, hứa chắc chắn luôn hãy tin tui, tuần này tui định up mà có một số chuyện nho nhỏ làm trục trặc kỹ thuật 😂

Bonus vài tấm toàn thân Trạch 👀👀👀👀👀👀  Continue reading

%d bloggers like this: