Daily Archives: 31/08/2016

Lưu ý cần biết

– Truyện Tượng Tâm đã xin được phép tác giả.

– Giới thiệu sơ lược và thời gian tiến hành.

Click zô đây để biết thêm chi tiết 🙋🏻

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!! ❤️

%d bloggers like this: