Daily Archives: 03/09/2016

Tộc Long Huyết – 7

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 7

(300)

Thiện Minh thò đầu ra khỏi cửa kính xe: “Anh là đội trưởng phân đội ba của hội Phụng Lam đúng không?”

Đội trưởng đội ba ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn họ: “Các vị tình cờ đi ngang qua chăng.” Continue reading

%d bloggers like this: