Daily Archives: 06/09/2016

Tượng Tâm – 2

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 2

Hôm nay là thứ sáu, dựa theo lệ cũ, Lý Nham phải về nhà ăn cơm, vừa kể chuyện này trên bàn cơm, quả nhiên bố hắn không trách cứ hắn mà còn khen hắn làm tốt lắm.

“Giao thiệp với cậu ta, mày phải chú ý nhiều đấy.” Lý Kim Thược chỉ bảo. Continue reading

%d bloggers like this: