Daily Archives: 07/09/2016

Tộc Long Huyết – 8

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 8

(301)

Al và Thiện Minh về nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối, Thẩm Trường Trạch đã hồi phục về nguyên trạng, Đường Đinh Chi triệu tập họ lại, dự định mở cuộc họp.

Thiện Minh ngáp lên ngáp xuống: “Lại họp gì nữa thế.”

“Về nhóm người các cậu chạm mặt hôm nay.” Continue reading

%d bloggers like this: