Daily Archives: 15/09/2016

Tượng Tâm – 6

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 6

Lúc đi ra, trên đường đã không còn một bóng người, ngay cả xe cũng chẳng còn mấy chiếc, công nhân viên hay học sinh đều đã về nhà. Trong suốt cả năm trời, thành phố này yên lặng nhất là vào mấy ngày mừng năm mới. Continue reading

%d bloggers like this: