Daily Archives: 05/10/2016

Tượng Tâm – 16

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 16

“Em ra ngoài một lát.” Lê Thúy gần như bỏ của chạy lấy người ào ra ngoài.

Nghiêm Kha cười ha ha, kêu lớn: “Sao nhóc nhà cậu ngây thơ thế.” Continue reading

%d bloggers like this: