Daily Archives: 20/10/2016

Tượng Tâm – 24

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 24

Kể từ ngày đó trở đi, Lê Thúy phát hiện quan hệ giữa hai anh em đã xảy ra chút thay đổi nhỏ, tuy rằng bình thường vẫn đấu võ mồm như cũ, nhưng rõ ràng đã không còn nồng nặc mùi thuốc súng ngày xưa, thậm chí lúc ăn cơm còn nói đùa đôi câu. Continue reading

%d bloggers like this: