Daily Archives: 27/10/2016

Tượng Tâm – 28

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 28

Ngoài phòng tiếng nước róc rách, guồng nước xoay đều.

“Gần đây Lưu Hưng Điền quá yên tĩnh, sau khi Đông Tín bị niêm phong, hình như lão vẫn không có hành động nào đáng chú ý.” Continue reading

%d bloggers like this: