Daily Archives: 15/11/2016

Tượng Tâm – 40

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 40

“Thị lực giảm, vành mắt đau, mù ngắn hạn, nếu tiếp tục chuyển biến xấu, kết quả cuối cùng chính là mất luôn thị lực.” Lời của Lương Tử Thụy hệt như một cây búa đập mạnh lên đầu Lê Thúy. Continue reading

%d bloggers like this: