Daily Archives: 24/11/2016

Tượng Tâm – 47

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 47

Lương Tử Thụy giật mình, tuy câu hỏi của Lê Thúy không đầu không đuôi, nhưng anh vẫn nghe hiểu, chỉ đành nhỏ giọng an ủi: “Hệ thần kinh của cậu bị thuốc kích thích, tất cả chỉ là ảo giác, đừng cho là thật.” Continue reading

%d bloggers like this: