Daily Archives: 07/12/2016

Tượng Tâm – 56

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 56

Bên kia, cuộc bỏ phiếu trong phòng họp đang đến hồi cao trào, số phiếu của hai bên bám đuổi sít sao, không khí khẩn trương bao trùm khắp căn phòng, may là ngoại trừ ba cổ đông già đổi kèo trước đó, những người còn lại đều làm theo kế hoạch. Bầu đến phiếu cuối cùng, Lê Thúy chỉ thiếu 6% so với mong muốn ban đầu. Continue reading

%d bloggers like this: