Daily Archives: 19/01/2017

Chúng ta chia tay đi – 2

Chúng ta chia tay đi

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 2

Nhớ lại nét mặt như nuốt sống trứng gà của Đào Dũ khi ấy, Cổ Tri Vũ kìm lòng không đặng cười khẽ một tiếng, sau đó lập tức bị Đào Dũ đang tựa vào người mình rên rỉ đấm một cú.

“Bố đau như vậy mà anh còn cười được!” Continue reading

%d bloggers like this: