Daily Archives: 21/01/2017

Chúng ta chia tay đi – 3 + 4

Chúng ta chia tay đi

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 3

Mẹ nó! Hắn nhịn suốt ba tháng! Cái mông ngứa muốn điên! Chân bị thương cũng kệ luôn, chỉ lo hối hả về nhà tìm Cổ Tri Vũ quất một phát! Sao tên khốn này có thể quất người khác chứ?! Continue reading

%d bloggers like this: