Daily Archives: 25/02/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 6

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 6

Khưu Lạc Dân tháo băng gạc rồi bắt đầu đi học lại, học mà phiền lòng cực kỳ, vất vả lắm mới nhịn đến cuối tuần, cuối cùng cũng tìm được người giãi bày tâm sự, vì vậy mới sáng sớm đã đến nhà Lộ Kha Đồng.

Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngưng đang ngồi ở phòng ăn lầu một ăn sáng, Khưu Lạc Dân đi qua chào hỏi xong, nhân tiện ngồi xuống ăn chung. Lộ Nhược Bồi hỏi: “Dạo này có phải ba con bận lắm không?” Continue reading

%d bloggers like this: