Daily Archives: 28/02/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 10

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 10

Mưa từ từ nhỏ dần, Lộ Kha Đồng ôm Phí Nguyên không buông tay, đắm chìm trong cảm xúc. Chờ trời bắt đầu sẩm tối, Phí Nguyên vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Còn nhiều thời gian, hôm nay đến đây thôi.” Continue reading

%d bloggers like this: