Daily Archives: 04/03/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 14 + 15

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 14

Đợt thi giữa kỳ mỗi học kỳ một lần kết thúc, họp phụ huynh còn cách được bao xa?

“Lộ Lộ, ai họp phụ huynh cho con thế?” Mẹ Khưu làm nghề thiết kế, mọi khi bận tối mặt, song ba của Khưu Lạc Dân cũng bận, thế nên hai người thay phiên nhau dự họp. Continue reading

%d bloggers like this: