Daily Archives: 25/03/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 37

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 37

Anh đại, vết thương của anh còn đau không? Continue reading

%d bloggers like this: