Daily Archives: 04/04/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 43

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 43

Nghỉ chưa được mấy ngày, Phí Nguyên lại phải đi Đông Bắc, phần lớn hành lý mang theo lần trước không có mang về, thế nên lần này thu dọn cũng đơn giản. Trên TV chiếu phim truyền hình mà Uông Hạo Diên đóng, Lộ Kha Đồng nhìn màn hình vừa gấp quần áo vừa nói: “Lẽ ra không làm người đại diện, vậy mà lại được anh thiên vị, theo đuổi người yêu không được, còn ảnh hưởng người khác cặp bồ, thiếu đạo đức hết sức nói.” Continue reading

%d bloggers like this: