Daily Archives: 23/04/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – 53

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 53

Từ đầu đến cuối Dương Việt Ngôn vẫn không đi, dù sao trong mắt người ngoài, y không chỉ là bạn của Lộ Nhược Bồi, mà còn là luật sư tư nhân bổ nhiệm nhiều năm của Lộ Nhược Bồi, ở lại cũng không có gì quá đáng. Sau khi rời khỏi Tòa thị chính, Lộ Nhược Bồi chỉ nói bốn chữ —— Báo cho Kiến Đình. Continue reading

%d bloggers like this: