Daily Archives: 29/04/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN1: Nếu chú và con gặp nhau

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 1

Nếu chú và con gặp nhau

lolo1

Lộ Lộ mặc quần yếm =))

1.

“Cô ơi, hôm nay con mặc quần yếm được không ạ?” Continue reading

%d bloggers like this: