Daily Archives: 03/05/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN3: Nếu Phí Nguyên không có đánh tôi

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 3

Nếu Phí Nguyên không có đánh tôi

gg

Ăn cơm với đối tượng xem mắt xong mới tám giờ, nếu xem phim rồi về nhà sẽ vừa khớp thời gian. Hai người đến rạp chiếu phim nghiên cứu, sau đó mua vé xem bộ phim tình cảm mới nhất. Continue reading

%d bloggers like this: