Daily Archives: 12/05/2017

Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN5: Lễ thành nhân I

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 5

Lễ thành nhân I

Từ trước đến nay lễ thành nhân lớp 12 luôn được tổ chức lúc vừa vào hè, nắng trời tươi sáng khiến mọi người cảm thấy trưởng thành là chuyện không tệ chút nào.

Hội trường đang tranh thủ trang trí, đã qua tiết học cuối cùng, sau khi hết tiết lễ thành nhân sẽ bắt đầu. Lộ Kha Đồng lớp 12 vẫn không thể gia nhập đội bóng rổ, trái lại được nhận vào hội học sinh, hoạt động nào cũng phải phụ giúp. Continue reading

%d bloggers like this: