Daily Archives: 04/06/2017

Cần biết…

Cũng không có gì, chuyện là tui mới phát hiện đọc lộn cái thể loại bộ Quan trời ban phúc, không có kiếp trước kiếp này nha, thể loại đó của bên Ma đạo cơ cop lộn =))))))) Còn lại thì đúng rồi.

Và sau thời gian đi hỏi, tui đã biết C天R地 trong đặc tính của Hoa Thành là gì, nó là 草天日地 (cao tian ri di), ý nghĩa thì tui nghĩ là tương đồng với 日天日地, tức là ám chỉ mấy người giống chó Teddy vậy nè: Continue reading

%d bloggers like this: