Daily Archives: 09/06/2017

Thông báo tuần sau

Tuần sau chắc chắn sẽ đăng phiên ngoại Lễ thành nhân 2 nha ❤️

Hố mới tác giả nói 16 đăng thì nếu nhanh cỡ 17 sẽ có chương mở hàng, vậy nhoa. Ai chưa để ý thì tui mới đổi tên truyện lại cho chính xác hơn đó =)

Yêu nhèo 😘

%d bloggers like this: