Daily Archives: 08/09/2017

Quan trời ban phúc – 71

Quan trời ban phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Khánh

Beta: Nana

***

Chương 71

Thần tiên trên trời không thể nhúng tay chuyện nhân gian

Núi Thái Thương, đỉnh Thái Tử.

Đến canh giờ này, du khách trên núi không thể nán lại nữa, tất cả đều đã bị mời ra ngoài cổng chùa, rời khỏi Hoàng Cực quán. Trong cung Tiên Lạc, tiếng tụng kinh vang từng đợt, hơn một ngàn đạo nhân đang học lớp buổi tối, còn bốn vị quốc sư thì chủ trì việc hành đạo bên chân tượng vàng cao đến năm trượng. Continue reading

%d bloggers like this: