Daily Archives: 12/09/2017

Quan trời ban phúc – 75

Quan trời ban phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 75

Đóng cổng thành, Vĩnh An tuyệt đường sống

Mộ Tình nói: “Điện hạ, sao huynh đi một phát nhiều ngày thế?”

Tạ Liên ngẩn ra: “Ta đi lâu lắm sao?”

Đi đi đến đến, lên trời xuống đất, thu nước trong hồ, đạp mây tạo mưa, chẳng phân ngày đêm, sớm đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà y lại không hề phát giác. Mộ Tình nói: “Nhiều ngày lắm rồi! Lời cầu nguyện của tín đồ bên điện Thái Tử đã chất thành núi.” Continue reading

%d bloggers like this: