Daily Archives: 18/09/2017

Quan trời ban phúc – 80

Quan trời ban phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 80

Ôn nhu hương khổ dục giữ thân vàng

*Ôn nhu hương: ý chỉ các cô gái dịu dàng quyến rũ chu đáo, là một cách nói mờ ám, không khen cũng không chê, ngoài ra còn dùng để chỉ nữ sắc khiến người ta mê say. “Ôn nhu hương” dịch thẳng ra là “làng ôn nhu”, từ “hương” ở đây là thôn làng chứ không phải là mùi thơm nha. Continue reading

%d bloggers like this: