Daily Archives: 22/09/2017

Quan trời ban phúc – 83

Quan trời ban phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 83    

Ôn nhu hương khổ dục giữ thân vàng (4)

Tay trái của Tạ Liên đã bị chính y rạch cho bê bết máu, nhưng dầu gì chỉ đang “làm bị thương”, chưa đến mức “giết”, từ đầu chí cuối dục vọng vẫn không được thỏa mãn trọn vẹn. Cục vải cắn không chặt rơi từ bên mép, Tạ Liên xuống tay càng hung ác, nhát tiếp theo đâm vào chân trái. Nhát này đâm rất sâu, nghe rõ tiếng lưỡi kiếm ghim vào trong thịt, binh sĩ thiếu niên không nhịn nổi nữa, sải bước xông tới. Nghe tiếng bước chân bịch bịch bịch của nó, Tạ Liên hoảng đến độ liên tục lùi ra sau, lưng chạm vách hang mà vẫn còn liều mạng lùi tiếp, quát: “Không không không! Đừng vào đây, đừng mà, không được…” Continue reading

%d bloggers like this: